Email:

a.nikiel@tg-notariusz.pl

Telefon:

32 3919326 - Kancelaria, 668193011 - Notariusz

Adres:

ul. Sienkiewicza 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Godziny pracy

pon, śr, pt: 10.00-16.00, wt, czw: 12.00-18.00

Dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie, przy zachowaniu przedstawionych zasad, daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:
DZIAŁKA BUDOWLANA – ROLA, NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie dotyczące rewitalizacji,
 • zaświadczenie dotyczące uproszczonego planu urządzania lasu.

 

LOKAL ODRĘBNY:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • zaświadczenie o rewitalizacji,
 • zaświadczenie Zarządcy Wspólnoty o braku zaległości.

 

LOKAL SPÓŁDZIELCZY:

 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,
 • stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu

 

W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką:

 • umowa kredytu,
 • oświadczenie banku,
 • zaświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek.

 

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku to:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym nie wystąpił bądź został uiszczony.

 

AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (nowa instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku)

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy aktów urodzenia spadkobierców, którzy wstępując w związek małżeński nie zmieniali nazwisk,
 • odpisy aktów małżeństwa, spadkodawcy – jeżeli w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, spadkobierców, którzy zawierając związek małżeński zmienili nazwiska,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy.

 

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (np. intercyza)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

 

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały jeszcze inne, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij